Porter Yates_1

Porter Yates,美国摄影师,现居纽约,曾前往中国、朝鲜、 秘鲁等地拍摄,官方网站:http://www.porteryates.com/

以上这幅摄于朝鲜,点击阅读全文可见他的更多作品。[via]

Porter Yates_2

Porter Yates_3

Porter Yates_4

Porter Yates_5

Porter Yates_6

Porter Yates_7

Porter Yates_8

Porter Yates_9

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注