upcd0_001

Gabriel Scanu,澳大利亚摄影师,现居洛杉矶,擅长使用无人机进行航拍,官方网站:http://www.gabrielscanu.com

此处整理的均是悉尼周边的海岸线,在Scanu的观念中,悉尼的海水与世界任何地方都不同,“闪耀、纯净得好似玻璃”。

upcd0_002 upcd0_003 upcd0_004 upcd0_005 upcd0_006 upcd0_008 upcd0_009 upcd0_010