Danilo Dungo-1

Danilo Dungo,菲律宾摄影师,现居东京,作品站点:http://yourshot.nationalgeographic.com/profile/61883/

以上这副拍摄于东京井之头公园,点击阅读全文可见他的更多作品。[via]

Danilo Dungo-2

Danilo Dungo-3

Danilo Dungo-4

Danilo Dungo-5

Danilo Dungo-6

Danilo Dungo-7

Danilo Dungo-8

Danilo Dungo-9

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注