Alex Mazurov是来自俄罗斯莫斯科的年仅21岁的摄影师,她的肖像摄影细腻而富有情感,是我非常喜爱的摄影师之一。他对于光影的运用以及人物神韵的掌控都有独到的技巧,Alex Mazurov通过跟模特的交流,紧紧地把人物眼神最真实的情感捕捉到。她的作品多数为6X6画幅的胶片。
Alex Mazurov1
Alex Mazurov2 Alex Mazurov3 Alex Mazurov4 Alex Mazurov5 Alex Mazurov6 Alex Mazurov7 Alex Mazurov8 Alex Mazurov9 Alex Mazurov10 Alex Mazurov11 Alex Mazurov12 Alex Mazurov13 Alex Mazurov14 Alex Mazurov15 Alex Mazurov16 Alex Mazurov17 Alex Mazurov18 Alex Mazurov19 Alex Mazurov20

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注